Uyuşturucu Maddenin Sanığa Ulaşmadan Ele Geçirilmiş Olması - Teşebbüs

ÖZET:

Sanık ...’ten sanık ...'e satılmak üzere satın alınan uyuşturucu maddenin sanık ...'e henüz ulaşmadan ele geçirilmiş olması nedeni ile sanık ...'in icra hareketlerine başlamış olduğu ticari amaçla uyuşturucu madde satın almak suçunun ihtiyarında olmayan nedenlerle tamamlanamamış olduğu anlaşıldığından hükmolunan temel cezadan TCK'nın 35. maddesi uyarınca indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir.


10. Ceza Dairesi 

2022/5245 E.
2022/8536 K.


1) Sanıklar ..., ... ve ... haklarındaki mahkûmiyet hükümlerine yönelik temyiz incelemesinde:

Bozmaya uyulduğu, yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanıklar müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA,

2) Sanık ... hakkındaki mahkûmiyet hükmüne yönelik temyiz incelemesinde:

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilen dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre; uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan haklarında mahkûmiyet kararı verilen dosyamızın sanıklarından ... ve ... tarafından sanık ...’ten sanık ...'e satılmak üzere satın alınan uyuşturucu maddenin sanık ...'e henüz ulaşmadan ele geçirilmiş olması nedeni ile sanık ...'in icra hareketlerine başlamış olduğu ticari amaçla uyuşturucu madde satın almak suçunun ihtiyarında olmayan nedenlerle tamamlanamamış olduğu anlaşıldığından hükmolunan temel cezadan TCK'nın 35. maddesi uyarınca indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafinin temyiz itirazı bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 28/06/2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi.