Park Halindeki Araçta Önleme Araması Kararı ile Arama Yapılamaz

ÖZET:

  • Sanıkların içinde bulunduğu, cadde üzerine park etmiş vaziyetteki araçtan şüphelenilmesi üzerine önleme araması kararına istinaden yapılan aramada, aracın bagajından 222 karton sigara ele geçirilmesi şeklinde gerçekleşen olayda;
  • Park halindeki araçta önleme araması kararına dayanılarak arama yapılamayacağı ve park halindeki araçta arama yapılmasına dayanak teşkil eden mahkemece verilmiş usulüne uygun bir arama kararı olmadığı gibi gecikmesinde sakınca olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Savcısı tarafından da verilmiş bir yazılı arama izni ya da Cumhuriyet Savcısı'na ulaşılamaması nedeniyle kolluk amirince verilmiş yazılı arama emri de bulunmaması karşısında hukuka aykırı arama sonucu ele geçen eşyanın yasak delil niteliğindedir.
  • Bu eşyanın kaçak olmasının durumu değiştirmeyeceği, sanıkların sigaraları ticari amaçla aldığına dair herhangi bir ikrarı da bulunmadığı nazara alındığında hukuka aykırı surette elde edilen delillere dayanılarak yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması bozmayı gerektirmiştir.

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ

Esas : 2021/10240
Karar : 2021/14559

I-Katılan ... İdaresi adına Hazine vekilinin suçta kullanılan nakil vasıtası hakkındaki iade kararına ilişkin temyiz isteminin incelenmesinde;

Yapılan duruşmaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, gösterilen gerekçeye ve takdire göre, katılan ... İdaresi adına Hazine vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün araç müsaderesiyle ilgili kısmının ONANMASINA,

II-Katılan ... İdaresi adına Hazine vekili ve sanık ...'in mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;

Sanıkların içinde bulunduğu, cadde üzerine park etmiş vaziyetteki araçtan şüphelenilmesi üzerine önleme araması kararına istinaden yapılan aramada, aracın bagajından 222 karton sigara ele geçirilmesi şeklinde gerçekleşen olayda;

Park halindeki araçta önleme araması kararına dayanılarak arama yapılamayacağı ve park halindeki araçta arama yapılmasına dayanak teşkil eden mahkemece verilmiş usulüne uygun bir arama kararı olmadığı gibi gecikmesinde sakınca olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Savcısı tarafından da verilmiş bir yazılı arama izni ya da Cumhuriyet Savcısı'na ulaşılamaması nedeniyle kolluk amirince verilmiş yazılı arama emri de bulunmaması karşısında hukuka aykırı arama sonucu ele geçen eşyanın yasak delil niteliğinde olduğu, bu eşyanın kaçak olmasının durumu değiştirmeyeceği, sanıkların sigaraları ticari amaçla aldığına dair herhangi bir ikrarı da bulunmadığı nazara alındığında Anayasanın 38/2, 5271 sayılı CMK'nun 206/2-a, 217/2, 230/1. madde ve fıkralarına göre hukuka aykırı surette elde edilen delillere dayanılarak yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, katılan ... İdaresi adına Hazine vekili ve sanık ...'in temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 27/10/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.