Adli Arama Kararı Olmadan Aracın Aranmasına Rıza Gösterme - Etkin Pişmanlık

ÖZET:

📌Adli arama kararı olmadan detaylı arama yapılacağı sırada, sanığın aracının aranmasına rızası olduğunu söylemesi üzerine araçta yapılan aramada, sanığın kendi suçunun ortaya çıkmasına hizmet ve yardım ettiği anlaşıldığından, sanık hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanmalıdır.


YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ

Esas : 2015/6018
Karar : 2016/739

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile aşağıda belirtilenler dışında yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Yakalama ve geçici olarak muhafaza altına alma tutanağı içeriği ve tüm dosya kapsamı dikkate alındığında, Asayiş Araştırma Büro Amirliği'ne getirilen sanığa ait ....plakalı araçta, adli arama kararı olmadan detaylı arama yapılacağı sırada, sanığın aracının aranmasına rızası olduğunu söylemesi üzerine araçta yapılan aramada, dikiz aynasının üst tarafında aydınlatma lambası içerisinde 19 adet paketçik halinde 0,732 gram eroin, 0,016 gram 6-MAM ve 0,045 gram morfin içeren uyuşturucu maddenin ele geçirildiğinin anlaşılması karşısında, sanığın kendi suçunun ortaya çıkmasına hizmet ve yardım ettiği anlaşıldığından, sanık hakkında etkin pişmanlıkla ilgili TCK'nın 192. maddesinin 3. fıkrasının uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

Sanık hakkında TCK'nın 188. maddesinin 3 ve 4. fıkraları uyarınca belirlenen 7 gün adli para cezasından aynı Kanun'un 62. maddesi gereğince indirim yapılması sırasında, hesap hatası yapılarak, gün para cezasının 5 gün yerine 6 gün olarak belirlenmesi ve buna bağlı olarak, sonuç adli para cezasının "100 TL" yerine "120 TL" olarak belirlenmesi suretiyle fazla ceza tayin edilmesi,

Sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının 1.cümlesinin uygulanmasına ilişkin bir karar verilmemesi,

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca suç konusu uyuşturucu maddeden alınan tanık numunenin müsaderesi ile ilgili karar verilmemesi,

Yasaya aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sanığın SALIVERİLMESİNE, başka suçtan hükümlü veya tutuklu olmadığı takdirde serbest bırakılmasının sağlanması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 11.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.