Gizli Soruşturmacının Sanığı Suç İşlemeye Sevk Etmesi

ÖZET:

Cumhuriyet savcısının bilgi ve talimatı bulunmaksızın kolluk görevlilerinin yasal çerçevenin dışında ve adli yetkiden yoksun olarak sanığı suça sevk etmek suretiyle elde etikleri delillerin hukuka aykırı, yasak delil kapsamında olduğu ve Anayasa'nın 38/6. ve CMK'nın 206/2.a maddeleri uyarınca hükme esas alınamayacağı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi, kanuna aykırıdır.


10. Ceza Dairesi 

2021/1724 E. 
2022/12865 K.


GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

5271 sayılı CMK'nın 288. ve 294. maddelerinde yer alan düzenlemeler ile 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık halleri dikkate alınarak, sanık ve müdafiinin dilekçelerinde belirttikleri temyiz sebeplerinin hükmün hukuki yönüne ilişkin olduğu değerlendirilerek yapılan incelemede,

Hükme esas alınan 18.10.2019 tarihli tutanak içeriğinde; “18.10.2019 günü saat:21:05 de Biz görevlilerin kullanmış olduğu “ 05536470622” gsm numarasına şahsın kullanmış olduğu “ 0541 371 56 36” numaralı hat aranmış, bahse konu şahısdan “6-7” içimlik Eroin diye tabir edilen narkotik içerikli uyuşturucu madde istenmiş, Şahıs ... mahallesi ... Caddesi No:23 önüne gelmemiz ve 700 TL para getirmemiz neticesinde “ 6-7” gr Eroini biz görevlilere satacağını beyan etmiş, Biz görevlilerce bahse konu adrese geçilmiş, daha önceden eşgal bilgisi alınmış olan şahıs biz görevlileri görünce elinde bulunan bir cismi yere atarak kaçmaya çalışmış kısa bir kovalamaca neticesinde bahse konu şahıs yakalanmış şahsa kademeli olarak güç kullanmış kelepçe takılmak suretiyle etkisiz hale getirilmiş, Bahse konu şahsın yere attığı cisim yerden alınıp incelendiğinde Beyaz şeffaf poşet içerisinde Eroin olduğu düşündüğümüz uyuşturucu madde olduğu görülmüş tarafımızca geçici olarak muhafaza altına alınmış. …” yazılmış olduğu şekilde; kolluk görevlileri kullanmış olduğu GSM hattından sanığın kullandığı GSM hattını aramak sureti ile suça konu 6-7 içimlik eroin maddesini talep etmiş oldukları, sanığın da kolluk görevlilerine talep etmiş oldukları belirtilen uyuşturucu maddeyi vermek üzere 700 TL ile birlikte ikamet ettiği evin önüne gelmelerini beyan ettiği, kolluk görevlilerinin belirlenen adrese gitmeleri üzerine sanığın polis memurlarını fark edip kaçmaya çalışırken yere attığı poşet içerisinden suça konu uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği, Cumhuriyet savcısından alınan yazılı arama kararına istinaden sanığın ikametinde yapılan aramada da uyuşturucu madde ele geçirildiği olayda;

Sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgi alınması üzerine Cumhuriyet savcısına haber verilerek bilgisi dahilinde sanık hakkında işlem yapılması gerekirken, Cumhuriyet savcısının CMK'nın 160 vd. maddelerine göre yaptığı yazılı veya sözlü bir görevlendirme bulunmaksızın bu soruşturmanın başlangıç aşamasının yasal çerçevenin dışında ve adli yetkiden yoksun şekilde yürütüldüğü, ilgili kolluk görevlilerinin suç teşkil eden fiili yalnızca pasif davranışlarla izlemedikleri, delil üretmek ve bir soruşturma başlatmak için kişiyi başla türlü işleyemeyeceği bir suçu işlemeye sevk etme yönünde davranışlar sergiledikleri, bunun da gizli soruşturmacı sınırlarını aştığı anlaşılmakla;

Cumhuriyet savcısının bilgi ve talimatı bulunmaksızın kolluk görevlilerinin yasal çerçevenin dışında ve adli yetkiden yoksun olarak sanığı suça sevk etmek suretiyle elde etikleri delillerin hukuka aykırı, yasak delil kapsamında olduğu ve Anayasa'nın 38/6. ve CMK'nın 206/2.a maddeleri uyarınca hükme esas alınamayacağı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,

Bozma nedenine göre sanığın TAHLİYESİNE, başka suçtan tutuklu ve hükümlü olmadığı takdirde serbest bırakılması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına,

28/02/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun'un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 304/1. maddesi uyarınca dosyanın İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesine gönderilmesine, 07/12/2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi.